Ny utlysning från Vinnova: Ökad resurseffektivitet för en hållbar industri

För att svensk industri ska kunna bidra till en resurseffektiv och cirkulär ekonomi krävs att existerande lösningar förbättras och i många fall att nya lösningar utvecklas. Vinnova har nu en öppen utlysning som bidrar till ett effektivt nyttjande av material- och energiresurser genom att finansiera innovationsprojekt inom utpekade områden design för cirkularitet och digitalisering.

All information om utlysningen finns här Länk till annan webbplats.. Utlysningen är öppen till den 3 maj.

Ulysning Vinnova resurseffektivitet för hållbar industri