plaster i havet

Sveriges handlingsplan för plast – en del av den cirkulära ekonomin

Plast är ett viktigt och allmänt förekommande material som används i många produkter i samhället och är en del av vårt vardagliga liv. Sveriges handlingsplan för plast – regeringens andra handlingsplan efter att strategin för en cirkulär ekonomi beslutades i juli 2020 och handlingsplanen för cirkulär ekonomi i januari 2021 – syftar till att ta ytterligare steg i omställningen mot en cirkulär ekonomi genom att fokusera på den prioriterade materialströmmen för plast.

Det finns många användningsområden där vi idag är beroende av plastens egenskaper för att exempelvis förlänga livslängden på livsmedel eller inom hälso- och sjukvården där plast bidrar till ökad vårdhygien. Men det finns också många utmaningar med plast som gör den till en av vår tids stora miljöutmaningar där hanteringen av plast behöver bli cirkulär och hållbar för att nå Parisavtalets mål om att hålla den globala medeltemperaturökningen under 1,5 grader. Handlingsplanen för plast förtydligar de aktuella insatserna för området och beskriver Sveriges fortsatta arbete för att uppnå en hållbar plastanvändning nationellt, inom EU och globalt. Det är början på en lång omställningsresa som inte ses som hela lösningen, men är ett viktigt steg på vägen:

”Detta är en bra handlingsplan med tydliga mål. Delegationen för cirkulär ekonomi kommer att ta del av den och se hur vi kan bidra till måluppfyllelse. Satsningarna på de strategiska innovationsprogrammen och åtgärder som främjar omställning i näringslivet kommer att bidra till en ökning av tempot och engagera fler aktörer” säger Ylva Norén, kanslichef till Delegationen.

I handlingsplanen har de fyra fokusområden som finns med i regeringens strategi för cirkulär ekonomi använts, men anpassats till plastområdet:

Fokusområde 1: Produktion och produktdesign av plast och plastprodukter
Fokusområde 2: Konsumtion och användning av plast och plastprodukter
Fokusområde 3: Giftfria och cirkulära kretslopp av plast och plastprodukter
Fokusområde 4: Drivkraft för näringsliv och andra aktörer som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller för plast och plastprodukter

Länk till handlingsplanen här Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster..