Annika Strandhäll, miljö- och klimatminister och Åsa Domeij, ordförande Delegationen för cirkulär ekonomi

Annika Strandhäll, miljö- och klimatminister och Åsa Domeij, ordförande Delegationen för cirkulär ekonomi

Cirkulär omställning är nödvändig för att nå klimatmålen

Idag, den 17 februari, lämnar Delegationen in sin senaste årsrapport till Miljödepartementet och miljö- och klimatminister Annika Strandhäll. Delegationens ordförande Åsa Domeij överlämnar rapporten med en tydlig uppmaning: för att nå klimatmålen är omställningen till en mer resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi absolut nödvändig. Delegationen lämnar förslag som stimulerar omställningstakten och bidrar till ett normskifte på flera nivåer i samhället samtidigt.

Delegationens arbete har pågått sedan 2019 och tillsammans med 11 expertgrupper har Delegationen presenterat åtskilliga förslag och åtgärder till regeringen för hur Sverige kan ställa om till en cirkulär ekonomi.

- Pandemin har varit en stor samhällsutmaning men samtidigt har den öppnat nya vägar. Grön omställning kan inte vänta och Sverige har stora möjligheter att ta täten mot ett cirkulärt och fossilfritt samhälle, säger Åsa Domeij, Ordförande i Delegationen.

Delegation föreslår regeringen att tillsätta en utredning som analyserar klimatnyttan med en cirkulär ekonomi, och dess betydelse för att nå klimatmålen. Delegationen vill se en utstakad väg för omställningen och föreslår också att resursflöden följs upp på nationell nivå, nationella mål för återbruk och återvunnen råvara och att definitonen av avfall ändras så att det ses om en resurs.

- Det behövs en tydliga mål och en förändring i tankesättet kring avfall, så att dess potential som resurs kommer tillgodo fullt ut. Att förlänga både produkt- och materialliv är nycklar till omställningen, det kan inte upprepas nog ofta, säger Åsa Domeij.

Läs hela rapporten här Pdf, 585.8 kB, öppnas i nytt fönster.