Macron Frankrike tar över ordförandeposten i EU

Frankrike inleder sitt nya EU-ordförandeskap med att lyfta vikten av cirkulär ekonomi och övergången till en koldioxidfri ekonomi

Vid årsskiftet 2022 – och ett halvår framåt ­– tog Frankrike över det roterande ordförandeskapet i EU. Den franska regeringen vill använda ordförandeskapet för att inom klimat- och miljöområdet bland annat snabba på övergången till en koldioxidfri ekonomi för att nå klimatneutralitet år 2050.

Den franska ledamöternas förväntningar på ordförandeskapet kopplat till klimatfrågan handlar om att prioritera klimatkrisen och miljöskyddet. De franska ledamöterna i EU-parlamentet, David Cormand och Michèle Rivasi (De gröna/Europeiska fria alliansen), belyser att ”inför ekologiska, sociala och demokratiska kriser måste Frankrike stärka Europas ambitioner och finna lösningar för de hinder som ofta paralyserar EU.” Några av frågorna som lyfts – utöver att accelerera övergången till klimatneutralitet 2050 – är biologisk mångfald (biodiversitet), cirkulär ekonomi och en mer hälsosam miljö.

Under våren 2022 sammanträder EU:s miljöråd för att diskutera följande frågor:

Miljöråd 17 mars, 2022

  • Allmän inriktning för batterier
  • Orienteringsdebatter för Fit for 55*, avskogning och den europeiska planeringsterminen
  • rådsslutsatser för mandat till CBD COP 15 (UN Biodiversity Summit)

Miljöråd 28 juni, 2022

  • Orienteringsdebatt för Fit for 55 (med uttalad målsättning att nå en allmän inriktning)
  • Lägesrapporter för initiativet om hållbara produkter, gränsöverskridande avfallstransporter, mål för restaurering, samt Euro 7 (avgasnorm för bensin- och dieselfordon som ska träda i kraft 2025)

*Fit for 55 är det sk. 55 %-paketet som syftar på EU:s mål att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 % senast år 2030. Läs mer om EU:s Fit for 55 Länk till annan webbplats.