En hand med gummihandska plockar upp en plastflalska ur ett vattendrag. I andra handen håller hen en grön plastbärkasse.

Delegationen och Naturvårdsverket bjuder in till seminarium om plast

Inom ramen för delegationens prioriterade område plast och Naturvårdsverkets plastsamordningsansvar, ordnar vi tillsammans ett frukostseminarium den 9 december.

Två delegater – Mattias Philipsson, VD Svensk Plaståervinning och Anders Kärrberg, Head of Global Sustainability på Volvo Cars, pratar plastanvändning i ett cirkulärt industriellt perspektiv. Vi får också en genomgång av Naturvårdsverkets färdplan för hållbar plastanvändning och en presentation av Delegationen för cirkulär ekonomi, som just tillsatt en expertgrupp med tema plast.
Frukosten modereras av Rustan Nilsson, miljöpedagog på Sysav.

Eventet är öppet för alla och sänds live via Delegationen för cirkulär ekonomis YouTube-kanal.

Anmäl dig till seminariet Länk till annan webbplats.