Tre personer sitter runt ett skrivbord och studerar en ritning som ligger på bordet

Vinnova stöder initiativ från Delegationen som ska kickstarta företagens omställning

Kickstart cirkulär ekonomi, ett initiativ från Delegationen för cirkulär ekonomi som riktar sig till små och medelstora företag, har fått klartecken för stöd från Vinnova. Pilotprojektet kommer att engagera cirka 40 företag och drivas av SuPr, som är noden för hållbar produktion i Sverige vid Södertälje Science Park, med stöd av forskningsinstitutet RISE som huvudsaklig utförare.

Porträtt på Ylva Norén

-Det är jätteroligt att Delegationens initiativ har lett till en satsning på Kickstart cirkulär ekonomi, säger Ylva Norén, chef för Delegationens kansli. Vi ser fram emot att samverka med SuPr och RISE. Delegationen ser små och medelstora företag som mycket viktiga i Sveriges omställning och kickstarten förmedlar praktisk kunskap om hur man ställer om för ökad klimat- och affärsnytta. Resurseffektiv och cirkulär ekonomi är avgörande för att vi ska nå klimatmålen och generationsmålet i miljömålssystemet.

Många initiativ

Det pågår många initiativ inom olika aspekter av hållbarhet som riktar sig mot näringslivet och industrin; Omställningslyftet och Kickstart Hållbarhet, bland andra.

- Kickstart cirkulär ekonomi är en pilot för att sprida kunskap om just omställning för cirkularitet, och kompletterar andra aktörers arbete på ett bra sätt, säger Ylva Norén.

Porträtt på Mats Lundin

Koordinering

Mats Lundin på SuPr, (Sustainable Production) vid Södertälje Science Park, koordinerar projektet.

-Vi vill få i gång en rörelse bland mindre företag och få dem att inse affärsmöjligheterna med en cirkulär ekonomi, säger han. Under träffarna kommer de att få se goda exempel på detta och blir förhoppningsvis stimulerade att tänka på hur de kan börja arbeta mera cirkulärt i sin egen verksamhet. Genom pilotprojektet kan vi också hitta en arbetsmodell som vi kan använda för att rulla ut en kickstart i hela landet.

Kickstart cirkulär ekonomi

Syftet med projektet är att företagen ska få insikt i, och medvetandegöras om, möjligheterna med en cirkulär transformation och varför cirkulära produktlivscykler är viktiga. Företagen ska uppmuntras att ta små steg i sitt cirkulära omställningsarbete. ​
Den sammanlagda budgeten för projektet är 2 700 000 kronor. Delegationen för cirkulär ekonomi är intiativtagare till projektet som koordineras via Södertälje Science Park genom noden för hållbar produktion, SuPr.

Sammanlagt 3 - 4 grupper med 8 - 10 företag i varje kommer att delta i projektet som genomförs av personal från forskningsinstitutet RISE i Hudiksvall. I styrgruppen för projektet sitter företrädare för Delegationen för cirkulär ekonomi​, RISE, SuPr/Södertälje science Park, Teknikföretagen och IF Metall