Klädställning i en affär med t-shirts och skjortor som hänger på rad.

Webbinarium kring linjära normer och hinder för hållbar konsumtion

Vad hindrar oss från att konsumera hållbart och hur kan vi förändra linjära normer? Delegationen för cirkulär ekonomi och Konsumentverket vill lyfta dessa frågor i ett webbinarium den 10 december klockan 10.00-10.45.

I fjol fick Konsumentverket i uppdrag av regeringen att kartlägga vad som hindrar konsumenter att handla på ett miljömässigt hållbart sätt. Kartläggningen är nu klar och resultaten presenteras av Johan Jarelin, utredare på Konsumentverket och en av huvudskribenterna till rapporten.

Lina K Wiles är ordförande för en av Delegationens 11 expertgrupper. Den har börjat undersöka hur ett normskifte från linjärt till cirkulärt kan möjliggöras. Några av gruppmedlemmarna har, som en del av det arbetet, gjort en fallstudie kring existerande hinder för textila cirkulära tjänster och produkter och hur efterfrågan på dessa kan öka.

Hållbar livsstil är ett av FN:s globala mål men många konsumenter tycker det är svårt att göra rätt. Maria Nyquist, beteendestrateg på Konsumentverket berättar om hur vi kan få fler konsumenter att använda den miljöinformation som finns på Hallå Konsument, webbplatsen som ska hjälpa konsumenter att göra miljömässigt hållbara val.

Webbinariet sänds via Delegationens Youtube-kanal och det krävs ingen föranmälan för att delta.

Delegationens YouTube-kanal Länk till annan webbplats.