Rullar med metalltråd

Nytt projekt ska mäta Sveriges cirkularitet

I ett projekt som leds av forskningsinstitutet RISE och analysföretaget Circle Economy ska Sveriges cirkularitet mätas. Resultatet kan ligga till grund för rekommendationer och åtgärder som kan skynda på omställningen till en cirkulär ekonomi.

Circle Economys metod är att analysera hanteringen av resurser i ett land genom att studera ett lands materialflöden och avfallsströmmar.
Resultatet publiceras i en Circularity Gap Report. En sådan har redan gjorts för, bland annat, Österrike, Nederländerna och Norge och visar hur cirkulärt ett land är.
Rapporten som visar på resultaten från den svenska studien kommer att publiceras under första kvartalet 2022.

Läs mer om Circularity Gap Reporting Länk till annan webbplats.