Datorskärm med en massa ansikten på deltagare i ett möte

Nätverk ska stärka det cirkulära arbetet i kommuner och regioner

I höst har Delegationen för cirkulär ekonomi startat nätverk för kommuner och regioner som arbetar för att bli ännu mer cirkulära och vill diskutera frågor som kan accelerera den cirkulära omställningen. Praktiska frågor som mätning av cirkularitet och cirkulär upphandling men även systemperspektiv är några teman som medlemmarna vill diskutera och få mera kunskap om.

Temat för regionernas möte den 21 september var Cirkulär upphandling men också hur man kan förstärka arbetet med cirkulär ekonomi i en region. Åtta regioner deltog: Halland, Jämtland, Härjedalen, Skåne, Kalmar, Gävleborg, Kronoberg och Västra Götalandsregionen.

Hållbar upphandling

Lena Wettergren, hållbarhetsstrateg på inköpscentralen Adda presenterade deras arbete för hållbar upphandling och nämnde även den upphandling som de just nu genomför kring återbruk av möbler med tillhörande tjänster.

- Den stora utmaningen är den målkonflikt som finns kring kemikalier vid återbruk, sade hon. Dessutom behövs att stora leverantörer som arbetar med nytillverkning samspelar med mindre aktörer som arbetar med återbruk och renovering.

Lindha Feldin, strateg för cirkulär ekonomi på näringslivsavdelningen i Region Halland, menade att för att inte få samma resultat som i tidigare upphandlingar var det viktigt att ta utgångpunkt i vilka behov organisationen har, i stället för i den färdiga lösningen. Hon pekade även på vikten av att följa upp och kunna mäta hur mycket resurser man sparar genom att handla upp mera hållbart.

Cirkulära affärsmodeller

Västra Götalandsregionens kraftsamling för cirkulära affärsmodeller ska öka takten i regionens omställning till en fossil - oberoende och cirkulär ekonomi.

-Vi behöver stärka kunskapen om cirkulära affärsmodeller i regionen, menade Jenny Sjöstedt och Birgitta Nilsson som arbetar som regionutvecklare. Det gör vi, bland annat, genom att stärka våra hubbar och Science Parks som arbetar nära företagen.

I regionen har man också startat utbildningar för företagscoacher och affärsutvecklare i cirkulära affärsmodeller. Dessutom ska materialflöden kartläggas och testbäddar skapas för att få fram de cirkulära alternativen.

Nätverket för kommuner

Den 1 oktober har nätverket för Cirkulära kommuner sin första träff. Nätverket kommer under hösten få jobba både tillsammans i gruppen och internt i sina egna organisationer med frågor som kan accelerera och inspirera den cirkulära omställningen och hur kommunernas förändringsresa mot cirkularitet kan se ut.

Fokus kommer att ligga på viktiga grundläggande aspekter, som att bygga gemensam förståelse kring och få insikter om omställningen som en förändringsprocess, samt identifiera viktiga förutsättningar för att leda/driva arbetet vidare.

Åtta kommuner deltar i nätverket: Göteborg, Gävle, Malmö, Umeå, Växjö, Eskilstuna, Uppsala och Helsingborg.

Delegationen är mån om att få ta del av de hinder och den problematik som kommuner och regioner möter i sitt dagliga arbete. Nätverken uppmanas att komma in med förslag på styrmedel eller andra åtgärder som skulle underlätta den cirkulära omställningen.

Vid årsskiftet kommer arbetet med nätverken att utvärderas och eventuellt öppna upp plattformarna för fler deltagare.

Vill du veta mer kontakta Heidi Hautajärvi Stenmark, heidi.hautajarvi@tillvaxtverket.se