Elin Bergman.

Ny expertgrupp bjuder in små- och medelstora företag i arbetet

Flera nya expertgrupper startar nu arbetet med att ta fram förslag på styrmedel som kan påskynda arbetet mot en cirkulär ekonomi. Elin Bergman, operativ chef för Cradlenet, är ordförande i den grupp som sannolikt blir den största. Hon har nämligen som ambition att så många små- och medelstora företag som möjligt ska engageras i arbetet. Hon har nyligen även medverkat till att Norden fått en digital plattform för samverkan inom cirkulär ekonomi.

-Små och medelstora företag är en jättestor sektor, menar Elin Bergman. Varje bransch har sina förutsättningar och utmaningar. Därför är det viktigt att så många som möjligt är med och vi kommer därför bjuda in samtliga av Cradlenets medlemmar, tillsammans med CirEkos och ytterligare som vill vara med och bidra.

Saker som förenar

Hon pekar på saker som förenar många av de företag som vill arbeta enligt cirkulära affärsmodeller.

-Reparation, delning och återbruk är arbetsintensiva verksamheter. Kostnaden för arbetskraft är hög och att till exempel slopa momsen på arbetsgivaravgifter skulle vara ett styrmedel som hjälper branschen. Avfallsfrågan är också viktig för de som tar hand om avfall och det måste finnas riktlinjer för när avfallet ska räknas som en resurs.

Långsiktighet

Elin Bergman är också mån om att arbetet med cirkulär ekonomi i Sverige blir långsiktigt.

-Idag är många satsningar från statligt håll kortsiktiga projekt och innovationer och inte finansiering av och bidrag till implementering av cirkulära affärsmodeller och för att bygga marknader som kan fungera på lång sikt, menar hon.

Ny nordisk arena

Cradlenet har även bidragit till att samarbetet stärks och övergången till en cirkulär ekonomi i de nordiska länderna får fart. I dagarna lanserades den digitala plattformen Nordic Circular Arena som är en mötesplats för alla i Norden som arbetar för cirkulär ekonomi.

Nordiska Ministerrådet, genom Nordic Innovation, finansierar plattformen, Cradlenet har projektlett utvecklingen av den, och redan nu är det stort intresse av att delta. Mer än 30 partners över hela Norden är engagerade.

Arenan ger en översikt över det arbete som sker på Island såväl som på Åland, i Danmark och på Färöarna. Det gör det enklare att få en överblick över och lära av de som kommit en bit på väg.

-Genom plattformen kan vi också se vilka behov som finns när det gäller kunskap, finansiering och stöd till start-ups, förklarar Elin Bergman. Men även tipsa om verktyg, projekt och marknader som redan är i gång.

-Här syns även evenemang över hela Norden, viktiga rapporter, nätverk och diskussionsforum; det här är en plattform för att samverka och träffas. Alla är varmt välkomna att delta.

Nordic Circular Arena Länk till annan webbplats.

Så här fungerar våra expertgrupper:

I år kommer 10 - 15 expertgrupper att starta – eller fortsätta – sitt arbete. I en arbetsbeskrivning ska varje grupp presentera en problembeskrivning, vikten av att arbeta med just detta område, vilka problem som styrmedel kan lösa samt vilka som ingår i gruppen.
Delegationen kan sedan komma med synpunkter på arbetets inriktning, föreslå kompletteringar och ytterligare medlemmar i expertgruppen.
Expertgrupperna arbetar självständigt och rapporterar i slutet av året till Delegationen som sedan väljer vilka förslag på styrmedel som ska inkluderas i rapporten till regeringen 2022.