Händer trär på ett par återskapade plasthandskar.

Uppfinning återskapar plasthandske sju gånger

65 miljarder plasthandskar används varje månad i världen. Genom ett slutet system som löser upp och återskapar handskarna igen skulle antalet kunna reduceras till nästan en tiondel. Maskinen som gör detta möjligt har redan sett dagens ljus på Blekinge Tekniska Högskola.

Adam Backman och hans gruppmedlemmar, som nyligen examinerats som Maskiningenjörer inom Innovativ och Hållbar Produktutveckling, var bekymrade över all plast som skräpar ner våra hav och ville hitta en lösning på problemet. När pandemin bröt ut flyttades deras fokus till sjukvården och den enorma mängd plasthandskar och annan skyddsutrustning som inte kan återvinnas.

Kort livslängd

Skyddshandskarna, som ofta importeras från Malaysia, har kort livslängd men transporteras väldigt långa sträckor. Att minimera konsumtionen av handskar i vården skulle skona miljön, både genom kraftigt minskad materialåtgång och genom färre och kortare transporter.

I den världsunika maskinen löses plasten i handsken upp i hett vatten (handskarna kan av säkerhetsskäl inte lösas i rumstempererat vatten). Därefter steriliseras lösningen och formas till en ny handske.

-Vi var noga med att handsken skulle kännas bra för användaren och lät därför många intressenter testa handskarna i olika aktiviteter. Trots att handsken endast är på prototyp-nivå, var användarna nöjda med handskens komfort och känsla. Vi har lyckats återvinna varje handske sju gånger.

Behöver optimeras

Maskinen är en prototyp som behöver optimeras, menar han. Just nu letar Adams grupp av innovatörer efter den perfekta applikationen för tekniken.

-Sjukvården ställer extremt höga krav på säkerhet, menar han. Andra möjliga tillämpningar skulle kunna vara förpackningar, eller olika former av skydd. Det var sjukvården vi ville hjälpa initialt, men det är inte säkert att det är det optimala, första steget.

I det internationella innovationsprogrammet på Blekinge Tekniska Högskola samarbetar studenterna med projektteam från Stanford University i Silicon Valley, USA. Reglove, som systemet döpts till, har redan blivit internationellt uppmärksammat och utsågs som ett av de 20 främsta av 1800 bidrag i den globala innovationstävlingen James Dyson Award.