Trasiga teknikprylar som telefoner, hårtorkar och eldosor ligger i en hög.

Skattereduktion ska stimulera reparation och privat uthyrning

För att stimulera konsumenter att reparera istället för att köpa nytt föreslås nu en skattereduktion för reparationer. Samtidigt öppnas för möjligheten att hyra ut sina saker skattefritt upp till ett visst belopp.

Förslagen, som nu är ute på remiss, är en del av överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna.

Skattereduktionen ska kunna användas till reparationer av bland annat hushållsmaskiner, möbler och trädgårdsmaskinger. Reduktionen ska vara lika stor som dagens RUT-avdrag; 50 procent av arbetskostnaden och även kunna utföras utanför hemmet.

Att hyra ut personliga tillgångar ska vara skattefritt upp till ett värde av 20 000 kronor per år.

De nya förslagen ska träda i kraft den 1 januari 2022.