Print screen av Åsa Domeij och Per Bolund.

Rapporten överlämnad: "Det här är bara början"

Delegationens årliga rapport presenterades på onsdagseftermiddagen av Åsa Domeij som även lämnade över den till miljö-och klimatminister Per Bolund.
-Det här är bara början, försäkrade Per Bolund som uttryckte att han var extra glad för att näringlivet är mottagliga för en omställning.

- Det är värdefullt för oss att ta emot inspel från näringslivet och andra aktörer om vilka problem som behöver åtgärdas och möjligheter som finns, sade Per Bolund som såg fram emot att gräva sig djupare ner i rapporten.Ministern kommenterade speciellt vikten av Delegationens förslag om att använda offentlig upphandling som språngbräda men också arbetet för hållbara konsumentbeteenden.Han betonade också vikten av samarbetet med Delegationen:
- När vi gör våra olika delar så kan vi verkligen leverera. Det här är bara början vi kommer arbeta intensivt framöver.

Delegationens rapport 2021 Pdf, 862.6 kB.