En överfull soptunna full med skräp står på en blomsteräng. Plastpåsar och annat avfall ligger på marken bredvid.

Otillräckliga kriterier för återvinning av plast anser Delegationen i remissvar

Att sätta ett mål på att 75 procent av materialet i en plastförpackning ska vara återvinningsbart är inte tillräckligt. Hur återvinningsbar en förpackning är handlar i stället till stor del om hur den är designad och vilka olika material den innehåller. Det menar Delegationen för cirkulär ekonomi i sitt remissvar till promemorian Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning.

-Återvinningsbarhet handlar både om vilka olika material som förpackningarna innehåller och om hur de materialen är sammansatta, kommenterar Sofie Eliasson Morsink, ledamot i delegationen. Att tro att en plastförpackning är återvinningsbar för att den till 75 procent innehåller återvinningsbara material är ett teoretiskt resonemang. Det är inte så plaståtervinningen går till i praktiken.

Behövs grundligare bedömning

I stället för att sätta en procentuell gräns menar Delegationen alltså att det behövs en grundligare bedömning av förpackningens design och material för att avgöra om den går att återvinna. De kriterier som anges i promemorian för att göra detta anser Delegationen också är otillräckliga.

Utveckla kraven i retursystemet

Som vd för Coca-Cola European Partners Sverige är förpackningslösningar alltid aktuellt för Sofie Eliasson Morsink. Liksom alla andra svenska dryckesleverantörer är Coca-Cola anslutna till det existerande retur – och pantsystemet för PET-flaskor och burkar.

-Det betyder att vi uppfyller de krav som ställs i retursystemet för att våra förpackningar ska kunna returneras. Däremot behöver kraven i retursystemet utvecklas för att vi ska bli mera cirkulära.