En man sitter vid en laptop och i ena handen håller han ett betalkort.

Med ökad e-handel kom hållbarhetsfrågorna som ett brev på posten

Den första mars fick Konsumentverket i uppdrag att förbättra och sprida information om miljömässigt hållbar konsumtion till konsumenter. För intresse-och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel ser man ett stadigt ökande intresse för hållbarhetsfrågorna, både bland kunder och bland sina medlemmar. Med pandemin och den ökande e-handeln har de kommit ännu mera i fokus.

Både intresset för – och konsekvenserna av – en ökad e-handel uppmärksammas både av konsumenter och handeln, menar Magnus Nikkarinen som är hållbarhetsansvarig på Svensk Handel. I fokus står den stora mängd förpackningsmaterial som används, att man transporterar luft när förpackningen är stor och varan liten. Men kanske framför allt de många returerna som orsakar mängder av transporter.

Kan bli hållbar

Magnus Nikkarinen menar emellertid att e-handeln har alla möjligheter att bli hållbar. Det pågår ett intensivt utvecklingsarbete för att förbättra och effektivisera transporterna. Handeln har också blivit bättre på att presentera produkterna och hitta sätt att säkerställa så att måtten på plagget stämmer med den som ska bära det. Bland annat med hjälp av så kallade avatarer som är digitala kopior av kundernas kroppar.

I slutet av februari blev Magnus Nikkarinen ny medlem i Delegationens referensgrupp. Han framhåller vikten av en fördjupad konsekvensanalys av de styrmedel som föreslås så att de blir samhällsekonomiskt försvarbara.

-Att kunna reparera en produkt låter helt naturligt, till exempel. Men beroende på hur lagstiftningen utformas kan kravet bli fördyrande och leda till resursslöseri om det tillverkas en massa reservdelar som sedan inte används.

Skillnad mellan attityd och beteende

När det gäller Konsumentverkets nya uppdrag och informationen till konsumenterna om hållbar konsumtion menar han att det fortfarande finns en skillnad mellan attityd och beteende.

-Konsumenten vill att en produkt ska vara säker och inte innehålla en mängd tillsatser eller farliga, kemiska ämnen. Många tycker också att djurvälfärd är viktigt. Men vid köptillfället är priset ofta vägledande. Därför är det viktigt att kunna erbjuda varor som är både hållbara och prisvärda.

Framför allt måste en beteendeförändring drivas av lust och intresse, inte piska och skuldbeläggande, poängterar Magnus Nikkarinen.

-Samtidigt är det viktigt att de som har ett hållbart erbjudande till kunderna får stöd och uppmuntran.