En laptop, en Iphone och en laddare samt ett par hörlurar ligger på ett bord.

"Datorer och mobil-telefoner är designade för cirkulär ekonomi"

Företaget för elektronikåteranvändning, Inrego, verkar inom den antagligen mest mogna branschen i den cirkulära ekonomin.
-Mobiltelefoner och datorer är egentligen designade för cirkulär ekonomi, menar Sebastian Holmström som leder det strategiska cirkulära arbetet på Inrego. Det behövs bara små justeringar och uppdateringar för att deras liv ska förlängas.

Sebastian Holmström, ansvarig för strategi på Inrego.

I februari i år tog Sebastian Holmström plats i Delegationens referensgrupp. Från sin utkikspunkt på Inrego är han strategiskt placerad för att se möjligheterna för den cirkulära ekonomin, men också vad som håller den tillbaka. Under de 25 år bolaget handlat med återanvänd elektronik har det haft kontinuerlig tillväxt och upplever ett ständigt ökande intresse för sin verksamhet från både politiker, upphandlare och konsumenter.

Priskänsliga kunder

Inregos kunder finns ofta bland priskänsliga organisationer, som skolor och andra offentliga verksamheter med begränsad budget och uppsatta mål för hållbarhet. I snitt brukar en återanvänd dator ha ett 30 - 40 procent lägre pris än en ny med samma funktion. Många offentliga aktörer försöker också tänka hållbarhet när de upphandlar produkter. Däremot saknas det en lag om offentlig avyttring, menar Sebastian Holmström. Med en sådan på plats skulle det även finnas tydligare regler för hur kommunerna hanterar elektronik som inte används längre.

Inrego har 190 anställda i Sverige och har just öppnat sin andra fabrik, i grannlandet Finland. Marknaden för produkterna är emellertid global – det som inte går att sälja i Sverige är alltid gångbart i ett annat land. Stationära datorer är ett sådant exempel. Ingen köper en sådan i Sverige längre medan de i flera baltiska länder är mer attraktiva än en laptop.

Missgynnad bransch

Trots att Inrego fortsätter att växa menar Sebastian Holmström att den arbetsintensiva cirkulära branschen som tar hand om befintliga resurser fortfarande missgynnas, till förmån för den linjära, produktionsintensiva som använder nya,

-Det krävs egentligen en total systemomställning för att ändra på det.

Erbjuda tjänst istället

Fokuset behöver ändras från nyproduktion och återvinning till hur vi ska få tillbaka produkterna för återanvändning. Ett sätt att göra det är att gå från att sälja produkter till att erbjuda en tjänst och hyra ut elektronik.

-Efter tre års användning kan du fortfarande få betalt för omkring 20 procent av värdet av en produkt. Genom att tänka rätt från början kan man både minska sina IT-kostnader och bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi, säger Sebastian Holmström.