Ett golv med breda plankor

Delegationen lyfter vikten av vidareförädling i inspel
till bioekonomistrategi

I sitt inspel till regeringens arbete med en bioekonomistrategi lyfter Delegationen för cirkulär ekonomi fram att en hållbar ökad tillväxt och vidareförädling av biomassa är grunden för en växande bioekonomi.

- Biobaserad ekonomi går hand i hand med en cirkulär ekonomi. De förnybara råvarorna binder koldioxid i sitt naturliga cirkulära kretslopp och dessutom minskar behovet av att ta upp olja eftersom materialen kan ersätta fossila alternativ vilket leder till en positiv klimateffekt säger Catrin Gustavsson, delegat och Chef Innovation och Nya affärer på Södra.

Delegationen lyfter även fram vikten av att tänka cirkulärt i designskedet. Detta är viktigt, både för att förlänga livslängden på materialet och göra det lättare att återanvända.

Öka återanvändningen

Catrin Gustavsson berättar att mer än 80 procent av allt papper och kartong återvinns i Sverige redan idag och att retursystemen är välintegrerade i samhälle och näringsliv, däremot finns stora möjligheter att öka återanvändningen av träavfall och textil och då måste man tänka till redan vid konstruktion och design.

Delegationen för cirkulär ekonomi pekar i inspelet på trähusbyggandet i Sverige som har en stor potential för en växande bioekonomi. Ytterligare förslag från delegationen är att utvecklingen av produkter måste röra sig uppåt i värdekedjan.

Långsiktighet

Delegationen menar också att det behövs långsiktiga spelregler och styrmedel för att branschen ska våga satsa.
-Produktionen av biodrivmedel, till exempel, innebär stora investeringar, förklarar Catrin Gustavsson, och därför behövs långsiktighet i reglerna för att branschen ska våga satsa.

Delegationens inspel till framtagandet av en bioekonomistrategi Pdf, 122.7 kB.