Stora behållare av järn som förbinds med slangar som finns på en anläggning som producerar järnpulver.

Foto: SNIUS, Svensk Plattform för industriell och urban symbios

Tio exempel på urban och industriell symbios

SNIUS- den svenska plattformen för urban och industriell symbios - har samlat tio lyckade exempel på hur konceptet kan fungera genom samarbeten mellan olika näringar.

SNIUS har funnits sedan 2002 och vill ge stöd och kunskap till kommuner och regioner för att utveckla urban och industriell symbios i Sverige.
De tio exemplen som nu finns att studera och inspireras av sträcker sig från Malmö i söder till Örnsköldsvik i norr.

Läs om exemplen på urban och industriell symbios Länk till annan webbplats.