En laptop, en Iphone och en laddare samt ett par hörlurar ligger på ett bord.

"Produkter är kärnan i cirkulär ekonomi och måste regleras hårdare"

I sin forskning har Carl Dalhammar analyserat en rad styrmedel som ska föra både Sverige och EU mot en mera cirkulär ekonomi. Han menar att vi måste få en hårdare reglering av produkter och att vi behöver övergripande politiska mål för cirkulär ekonomi för att kunna styra i rätt riktning.

Porträtt på docent Carl Dalhammar.

I sitt arbete vid Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet, har docent Carl Dalhammar, bland annat, undersökt EU:s ekodesigndirektiv och dess potential som verktyg för innovation, konkurrenskraft och miljönytta. Han har även tittat närmare på märkning av elektronik och på den svenska konsumentlagstiftningen i en cirkulär ekonomi. Samt på effekterna av miljökrav vid upphandling.

-Produkterna är kärnan i cirkulär ekonomi, menar Carl Dalhammar. Kraven i produktdesigndirektivet gjorde att man började undersöka reparerbarhet och vi har fått bort de minst energieffektiva produkterna. Dessutom börjar kriterierna spridas även utanför EU.

Andrahandsmarknaden för mobiltelefoner fungerar redan ganska bra, menar Carl Dalhammar, medan andra produktgrupper återanvänds mera sällan.

-Företagsleasing av datorer är bra eftersom man vet att de kommer att återanvändas när de byts ut. Men varför kan man inte istället uppgradera dem och använda samma datorer under längre tid?

Ständigt nya produkter

Den ständiga utvecklingen av nya produkter och funktioner gör att vi nu har tillgång till alltfler modeller av bilar, vitvaror, mobiler och datorer, som dessutom har långt fler funktioner än vi oftast behöver.

-En av de sista sakerna vi kommer att ta tag i och diskutera – då det är kontroversiellt - är att innovation inte alltid är bra, säger Carl Dalhammar. Och att vi måste tvinga fram dyrare produkter som håller längre.

Politisk styrning

Man kan inte förvänta sig att utvecklingen ska gå åt ett annat håll genom att miljoner konsumenter plötsligt börjar ändra sitt konsumtionsbeteende. Det måste istället ske via politiska styrmedel.

Carl Dalhammar menar att politikerna har insett detta och har reglerat livslängden på produkter, vilket på sikt kommer att innebära en kostnadsökning.

Konsumtionsutrymme

I förlängningen kommer vi behöva titta på det totala konsumtionsutrymmet, menar han, och att vi i västvärlden tar en stor del av världens resurser. Mer än hälften av våra utsläpp sker någon annanstans i världen, där våra prylar produceras.

-Vi har tidigare satt upp klimatmål och de har fått stort genomslag. Just nu har vi bara indikatorer på hur cirkulär vår ekonomi är, men om vi sätter upp tydliga mål kan vi styra hela systemet mot dem.