En rad av tyger i olika färger.

Rapport från Delegationen ska öka kunskapen om återvinning av polyester

I arbetet med plast, ett av fokusområdena för Delegationen för cirkulär ekonomi, har delegationen beställt en rapport som ska öka kunskapen om återvinning av polyester. I den färdiga rapporten föreslås flera vägar framåt för ökad återvinning. Bland annat ökat producentansvar, produkter som designas av färre material, ökad automatisk sortering samt mer forskning på och utveckling av teknik för att få bort färgämnen i textilier.

De som sammanställt kunskapsläget för återvinning av polyester är forskarna Karin Lindqvist och Hanna de la Motte, som bägge arbetar på forskningsinstitutet RISE.

- Återvinningsgraden av textil är generellt låg. Ungefär 30% går till återanvändning, men tyvärr så mycket som nästan 60% går tillförbränning istället för att materialet återvinns, berättar Karin Lindqvist.

Ökade mängder

Medvetenheten hos konsumenterna när det gäller att lämna in textil till insamling har emellertid ökat och om de ökande mängderna insamlade textilier ska kunna återvinnas behövs bättre möjligheter till automatisk sortering. Men för att den ska bli effektiv ska ett plagg inte innehålla många olika material.

- Ibland görs produkter otroligt komplexa, med en 4 - 5 olika fibrer i samma plagg, säger Karin Lindqvist.

Avfärgning

För att bli mera cirkulära behöver vi dra ned på fossil råvara men avfärgningen av textilier måste också bli bättre för att de ska kunna återvinnas. Ett steg framåt vore att textilindustrin helt enkel inte använder vissa färgämnen.

-Det pågår mycket utveckling och forskning kring detta, berättar Karin Lindqvist men det behövs ännu mera forskning kring hur det ska kunna göras kostnadseffektivt.

Rapporten Återvinning av polyester Pdf, 2.2 MB.