Ibrahim Baylan och Isabella Lövin.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ministrarna presenterade första handlingsplanen för cirkulär ekonomi

Med 100 cirkulära åtgärder påbörjas Sveriges omställning till en cirkulär ekonomi. I fokus i den första handlingsplanen står, bland annat, krav på inblandning av återvunnen råvara, hållbar och cirkulär upphandling samt en strategi för hur vi minskar påverkan på klimatet i vår konsumtion.

Miljö-och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan presenterade handlingsplanen gemensamt. Planen är en fortsättning på arbetet som sjösattes den 9 juli, när Sveriges strategi för en cirkulär omställning presenterades. Både strategin och den följande handlingsplanen är en del av överenskommelsen mellan Regeringen, Centern och Liberalerna.

-Det gav en positiv signal att både näringsministern och miljö-och klimatministern presentade handlingsplanen. Det visar på engagemanget som finns i regeringen för de här frågorna, menar Åsa Domeij, ordförande för Delegationen för cirkulär ekonomi.

Åtgärder

Åtgärderna i handlingsplanen är till stor del uppdrag till olika myndigheter. Naturvårdsverket ska ge förslag på material som behöver omfattas av kvotplikt, Upphandlingsmyndigheten ska se till att offentlig upphandling används mera aktivt som ett verktyg för att välja cirkulära lösningar och Konsumentverket ska utarbeta en strategi för hur vår konsumtion kan bli mera klimatsmart och se till så att konsumenter får bättre information för att göra hållbara val.

Kvotplikt

-Innehållet i handlingsplanen är intressant, menar Åsa Domeij. Kvotplikt är en tung fråga och kan kombineras med återvinningscertifikat, vilket vi i delegationen har föreslagit. Åtgärder för att reglera import genom e-handel från länder utanför EU är viktigt. Och att man vill arbeta för miljöanpassade statsstödsregler inom unionen.
I planen betonas att Delegationen ska bidra till genomförandet av både strategi och handlingsplanen och det är roligt att vi ses som en viktig samarbetspart i det här arbetet.

Pressmeddelande och handlingsplan för omställning av Sverige Länk till annan webbplats.