En massa engångmaterial ligger slängda på en bordsskiva.

Nya hållbarhetskriterier för plastförpackningar

Upphandlingsmyndigheten har utarbetat nya upphandlingskriterier för plastförpackningar och emballage. Genom att ställa krav kan offentlig sektor bidra till att minska plastavfallet menar myndigheten som nu vill ha synpunkter på sina krav.

Kriterierna är framtagna för att främja förpackningar som är designade för att kunna återvinnas eller återanvändas samt sådana som innehåller återvunnen plastråvara. De branscher som Upphandlingsmyndigheten utarbetat kriterier för är byggsektorn, livsmedelssektorn och vården.

Mera information om kriterierna Länk till annan webbplats.