Den danska riksdagsbyggnaden Christiansborg med statyn av kung Christian den förste  i förgrunden.

Foto: Anders Hviid

Danmarks plan för att sluta toppa avfallsligan i EU

Danmarks miljöminister, Lea Wermelin, har presenterat landets nationella handlingsplan för omställning till cirkulär ekonomi och en klimatneutral avfallssektor. Fram till 2030 ska Danmarks avfallssektor vara klimatneutral och några av åtgärderna för att minska avfallet är bättre sortering, återbruk och utsortering av 80 procent av plasten i avfallet.

Planen är ett led i samarbetet kring en gemensam klimatplan för en grön avfallssektor och cirkulär ekonomi, som åtta av fjorton partier i det danska Folketinget kommit överens om.
Danmark toppar EU-ligan i mängden hushållsavfall, som är över 800 kilo per person och år. För att se att arbetet med att minska avfallet och användningen av naturliga resurser går framåt har man tagit fram indikatorer som ska visa om Danmark är på rätt väg:

  • Mängden hushållsavfall och annat liknande avfall per capita.
  • Resurseffektivitet genom att jämföra Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) med resursfotavtrycket (RMC).
  • Omsättningen och utbudet av Svanenmärkta produkter och tjänster i landet.
  • Cirkularitet i materialanvädningen, det vill säga andelen avfall som sänds till återbruk av den samlade mängden inköpt material (DMC).