Insamlingsställe för återbruk av litium-batterier. 

Foto: Europeiska kommissionen

EU-initiativ för hållbara och långlivade batterier

EUs första initiativ i den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin är en modernisering av lagstiftningen kring batterier. Kommissionens förslag innebär, bland annat, att batterier måste ha längre livslängd och få nya användningsområden när de är uttjänta.

Kommissionen föreslår också att det införs krav på alla typer av batterier, alltså även bil- och elbilsbatterier samt bärbara batterier. Dessutom föreslås insamlingsmål och återvinningskrav för alla sorters batterier.

EU-kommissions pressmeddelande Länk till annan webbplats.