Bitar av tyg i denim.

Producenterna ska ansvara för textilavfallet föreslår utredare

Utredningen om utökat producentansvar för textil, som presenterades på onsdagen, föreslår att ansvaret för textilavfall flyttas från kommunerna till producenterna. Den som sätter textil på marknaden ska också ansluta sig till ett tillståndspliktigt insamlingssystem.

Utredningen är en del av januariavtalet och en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna om att ett producentansvar för textil ska införas. Förslagen i utredningen har som syfte att både minska textilavfallet och se till så att materialet används under längre tid. Därför föreslås att, bland annat, kläder, hemtextil och inredningstextil ska samlas in separat.

Utredaren, Birgitta Losman, som även är ordförande i delegationens expertgrupp för utökat producentansvar, presenterade utredningen under onsdagseftermiddagen.

-Textilflödena är stora, 144 000 ton sätts på marknaden varje år och stora mängder textil går varje år i restavfallet och förbränns. Det är ett slöseri och en belastning på vår jord och det har vi försökt få bukt med genom våra förslag.

Utredaren föreslår att det sätts mål för textilavfallet. Ett mål är att mängden insamlat textilavfall ska minska med 90 procent till 2036. Ett annat är att minst 90 viktprocent ska återanvändas eller återvinnas från och med 2028.

Dessutom ska det bli enklare att få information om hur man kan bidra till att minska textilens miljöpåverkan, både för konsumenter, producenter och andra verksamheter.

Utredningen föreslår även att författningarna kan träda i kraft den 1 januari 2022.

Utredningen Producentansvar för textil Länk till annan webbplats.