Kartbild med cirkulära verksamheter utplacerade över Halland

Karta visar vägen till det cirkulära Halland

För den som vill kunna handla med företag som tänker cirkulärt i Halland blir det nu lättare att hitta dem. Tillsammans med forskningsinstitutet RISE har Region Halland tagit fram en karta som pekar ut cirkulära verksamheter. Det är, till exempel, företag som arbetar med byggdetaljer av återvunnet glas, återbruksverkstäder och en skola som inspirerar till delningsekonomi.

Kriterierna för de som får plats på kartan är ”att inspirera verksamheter som erbjuder tillverkade produkter och produkter som tjänster och är exempel på aktiviteter inom cirkulära principer som narrowing (Minska, Använd mer intensivt), slowing (Använd längre), closing (Återvinna) ALTERNATIVT möjliggör (främjar) sådana aktiviteter.”

Dessutom finns verksamheter med som visar ”en särskild ambition mot cirkulär ekonomi och/eller medverkar till ett cirkulärt affärsekosystem.”

Karta över cirkulära Halland Länk till annan webbplats.