Klädställning i en affär med t-shirts och skjortor som hänger på rad.

Enbart information och märkning ändrar inte ohållbara konsumtions-mönster

Det ska vara lätt för konsumenter att göra hållbara val. Men för att förändra våra konsumtionsmönster krävs både lagstiftning, information och nya normer. Det menar Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges konsumenter som anser att det finns en övertro bland politiker på att information och märkning ska ändra våra konsumtionsvanor.

Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter.

-Det gäller att ha en realistisk syn på vad människor klarar av, säger Jan Bertoft. Att avgöra vad som är bra och hållbara val kan vara svårt, inte minst när det handlar om kläder som ofta är tillverkade av blandmaterial.

Komplicerat

Konsumenter är inte heller en enhetlig grupp. Visst finns det människor som är ”spjutspetsar” och som har möjlighet att förändra sin konsumtion, men för många är det mera komplicerat, menar Jan Bertoft. Det förekommer dessutom en hel del misstro och mytbildning kring, till exempel, källsortering. Det finns fortfarande de som tror att allt avfall blandas ihop i slutänden.

Han betonar emellertid att det är viktigt att vi ändrar våra konsumtionsmönster som idag är ohållbara; vi köper för mycket, använder det för sällan och slänger sakerna även fast de inte är utslitna. Dessutom lockas vi att ta dyra krediter för att kunna konsumera ännu mer.

Nya system

-Vi måste börja tänka i nya system, säger Jan Bertoft. Handeln måste sälja mindre och andra saker. Kortlivade prylar ska bort och återbruk och delning underlättas.

Långa garantitider, förenklade processer för att reklamera och att saker ska gå att reparera kan vara några incitament. Men redan när en sak designas bör den utformas så att den håller länge och är lätt att laga.

Nya normer

-Vi måste också få en motvikt till normen köp, slit och släng, säger Jan Bertoft. Han tror att ”slit och spara” är den nya tidens lösen. Och då är det viktigt att människor känner att de är trygga när de köper begagnat, hyr eller delar. Nya regler bör implementeras i den befintliga konsumentlagstiftningen eller finnas med i nya lagar, menar Jan Bertoft. Och det brådskar.