Ett kollage med tre bilder. En soptunna, en bal med hopsamlade platsflaskor och en bild med ett par gymnastikskor som tillverkats av återvunnen plast.

33 förslag som gör att omställningen till en cirkulär ekonomi går fortare

I ett inspel till regeringens kommande handlingsplan för omställningen till en cirkulär ekonomi presenterar Delegationen för cirkulär ekonomi över 30 förslag som skulle påskynda arbetet. Inspelet är brett och spänner över områden som ekonomiska incitament och regelverk, forskning, kultur och attityder.

-Sveriges omställning till en cirkulär ekonomi måste gå snabbare, menar Delegationens ordförande, Åsa Domeij. Delegationen vill bidra till regeringens kommande handlingsplan och skickar idag in ett antal förslag.
Det handlar om förändring på systemnivå, ekonomiska incitament och förändringar av kultur och attityder som måste till. Vi lyfter vikten av återbruk och att konsumtionen av nytt måste minska. Delegationen menar att staten behöver vara ett gott exempel och visa hur den offentliga upphandlingen stimulerar återbruk och förlängda produkt- och materialliv.

Bland förslagen finns, bland annat, ett omställningsbidrag till företag som investerar i cirkulära lösningar. Dessutom vill Delegationen att handlingsplanen innehåller ett nationellt program, ett ”Cirkulärt lyft”. Detta ska vara riktat mot industrin och innehålla metoder för hur man kan arbeta med och införliva cirkulära arbetsmodeller. Delegationen föreslår även ett Bonus-Malussystem för avfall.
Delegationens inspel innehåller även flera förslag på hur resurser kan utnyttjas bättre och effektivare inom bygg och anläggning, bland annat en ny handbok för återvinning och allmänna regler som gör det möjligt att använda lätt förorenat berg, gummi, betong, och slaggrus. Dessutom vill Delegationen att strafföreläggande ska införas för den som inte sorterar bygg- och rivningsavfall enligt EU:s nya lagstiftning och att det ska ställas tydligare krav på användning av återvunnet material i byggsektorn.

Läs inspelet Pdf, 304.3 kB.