En ruta med rubriken cirkulära bloggen.

Sverige behöver mål och styrmedel för resurseffektivitet

"Vi måste bli bättre på att använda resurser effektivare istället för att ständigt tillföra nya råvaror. Resurser måste flyttas runt i samhället flera varv i cirkulära flöden istället för att degraderas till avfall efter första användningstillfället. Att hantera samhällets avfall effektivare är en viktig del i ett sådant flöde."

Läs hela blogginlägget från Klas Gustavsson, delegat i Delegationen för cirkulär ekonomi och vd för Tekniska Verken i Linköping.