Interiör från Svensk Plaståtervinnings anläggning.

Svensk Plaståtervinnings anläggning i Motala. Foto: Svensk Plaståtervinning

Samarbete ger 200 000 ton mer plast till återvinning

Genom ett 10-årigt samarbetsavtal mellan Svensk Plaståtervinning AB och miljö-och returbolaget SÖRAB kommer stora mängder felsorterad plast att återvinnas istället för att förbrännas.

SÖRABs nya sorteringsanläggning utanför Sigtuna kommer att stå klar vid årsskiftet. Anläggningen kompletterar den sortering av plasten som hushållen gör med en eftersortering. Det beräknas leda till att 20 000 ton plast årligen kommer att kunna sorteras ut ur hushållsavfallet och återvinnas.

Läs pressmeddelandet från Svensk Plaståtervinning Länk till annan webbplats.