Mynt av olika valörer ligger ustpridda

Extra anslag i budgeten för omställningen till cirkulär ekonomi

I budgetpropositionen, som presenterades på måndagen, redovisades, bland annat, regeringens satsningar på det miljöpolitiska området. Naturvårdsverket föreslås få 10 miljoner extra de kommande tre åren för arbetet med att driva på omställningen till en cirkulär ekonomi.