En tallrik och bestick i vit plast med matrester på tallriken.

Regler för engångsplast del av regeringsförklaringen

I regeringsförklaringen som lästes upp av statsminister Stefan Löfvén på tisdagen nämndes, bland annat, regeringens handlingsplan för omställningen till en cirkulär ekonomi och att man planerar att införa nya regler för engångsplast.

I regeringsförklaring står, bland annat "Den som vandrar i naturen lär sig att inte lämna något skräp efter sig – en princip som ska gälla annars också.
Vi behöver ställa om från dagens ohållbara resursanvändning.
Regeringen tar nu fram den första svenska handlingsplanen för hur en cirkulär ekonomi ska förverkligas. Nya regler för engångsplast införs."

Läs regeringsförklaringen Länk till annan webbplats.