Verket illustrerar en av STEPS fem vägar framåt: biobaserade plaster. På bilden syns materialprover av plast gjorda av socker, vanillin och indol samt material av algen agar agar. Designer Kajsa Willner. Foto: Kennet Ruona.

Verket illustrerar en av STEPS fem vägar framåt: biobaserade plaster. På bilden syns materialprover av plast gjorda av socker, vanillin och indol samt material av algen agar agar. Designer Kajsa Willner. Foto: Kennet Ruona.

Utställning undersöker framkomliga vägar för plasten

Plasten är ett utmärkt material men vår ohejdade användning av den skapar problem. I en utställning på Form Design Center vill designern Kajsa Willner och forskningsprogrammet STEPS visa på fem framkomliga vägar för en hållbar användning av plast.

Kajsa Willner försöker i sin atélje i Limhamn i Malmö att åskådliggöra det forskarna i STEPS (Sustainable Plastics and Transition Pathways) arbetat med under de fem år programmet funnits. Hon är utbildad i Italien, där det är vanligare med samarbeten mellan designers och olika verksamheter som vill beskriva sina koncept och hitta kreativa lösningar.

I hennes arbetsprocess ingår att skaffa sig så mycket kunskaper som möjligt kring det ämne hon ska belysa. Inför utställningen i Malmö har hon därför djupdykt i plasten och debatten kring materialet.

- Debatten kring plasten är ofta polariserad och onyanserad, menar hon. Plasten kan vara en del av ett cirkulärt samhälle men vår urskillninglösa användning av plast skapar problem.

Hon visar på de 27 exempel på just detta som hon samlat till utställningen. Ett av dem är en liten plastpåse som har innehållit en enda matsked olja. Den låg i en matkasse med råvaror och recept som hon beställt via nätet.

Minskad användning är alltså en av vägarna framåt. En annan att vi använder färre sorters plast.

-Det finns tusentals olika plaster och det försvårar återanvändning, säger Kajsa Willner. Dessutom blandas ofta plastbaserade material in i annat, till exempel i kläder av naturmaterial som kan vara sydda med en tråd av polyester.

Det finns emellertid mera hållbara vägar framåt. Det är möjligt att, till exempel, framställa biobaserade plaster av trä och agar-agar, som utvinns ur rödalger.

- Att skapa plaster från råvaror som vi känner till ger oss bättre kontroll på materialet, menar Kajsa Willner. Dessutom har forskarna börjat experimentera med nedbrytbara plaster. Men för att det ska bli verklighet krävs mera forskning så att vi säkert vet att de inte påverkar miljön negativt.

Utställningen Materiality and Aggregation – a STEPS exhibition examining plastics pågår på Form Design Center i Malmö mellan den 9 och 27 september.

Läs mer om forskningsprogrammet STEPS