Engångsartiklar

Utredning föreslår skatt på engångsartiklar

Utredningen om skatt på engångsartiklar som tillsattes 2019 har nu lämnat förslag på hur en sådan skatt skulle kunna vara utformad. Utredaren föreslår, bland annat, en skatt på 5 kronor per engånsmugg och på 7 kronor för engångsbehållare.

Skatten föreslås bli lägre för artiklar med lågt plastinnehåll. Däremot föreslås ingen skatt på förpackningar för glass, läsk och snacks.

Skatt på engångsartiklar SOU 2020:48 Länk till annan webbplats.