Använda förpackningar i plast

Nytt projekt undersöker smarta återvinnings-loopar för små mängder plast och textil

IVL driver projektet som ska se om det går att få lönsamhet i att återvinna även små mängder plast men även textil. Tanken är att genom att samla in materialet direkt hos producenten skulle man kunna bibehålla materialets kvalitet och få bättre koll på dess innehåll.

Projektet genomförs tillsammans med RISE IVF och Chalmers Industriteknik. Resultaten presenteras i en rapport våren 2021.