Nya nationella mål för avfall och matsvinn ska skynda på omställningen till en cirkulär ekonomi

Regeringen har beslutat om fyra nya etappmål för att minska matsvinnet, samt öka återvinningen av kommunalt avfall och återanvändning av förpackningar. Åtgärderna ska leda till att resurser används mer effektivt, vilket minskar klimatpåverkan och är en del i arbetet för en cirkulär ekonomi.