Svenskt näringsliv kommenterar EU-kommissionens Cirkulära Handlingsplan

Den 11 mars i år publicerade EU-kommissionen En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin: COM (2020) 98. Handlingsplanen betonar den cirkulära ekonomins betydelse för att nå klimatneutralitet till 2050, för att frikoppla ekonomiska tillväxten från resursanvändning och säkra EU:s långsiktiga konkurrenskraft.

Svenskt Näringsliv välkomnar EU-kommissionens plan och är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.

Artikel Länk till annan webbplats.

Svenskt Näringslivs kommentarer Länk till annan webbplats.