Nationell strategi för omställningen till cirkulär ekonomi klar

Regeringen presenterade på torsdagen den nationella strategin för cirkulär ekonomi. Strategin fokuserar på fyra områden: hållbar produktion och produktdesign; hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster; giftfria och cirkulära kretslopp samt den cirkulära ekonomin som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller.

Till varje fokusområde kommer det att finnas en handlingsplan som ska leda till att jungfruliga material så långt det är möjligt används mera effektivt i cirkulära flöden. Prioriterade material som måste tas om hand på ett bättre sätt är, enligt strategin, plast, textil, förnybara och biobaserade råvaror, livsmedel, byggmaterial samt innovationskritiska metaller och mineral.

-Det är bra att Sverige har fått en nationell strategi, säger Åsa Domeij, ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Den är en bra grund för det fortsatta arbetet med konkreta åtgärder och styrmedel

Den nationella strategin är en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Nationell strategi för cirkulär ekonomi Länk till annan webbplats.