Två cyklister med lådcyklar.

Umeås upphandlare utbildas i att tänka cirkulärt

Umeå kommun vill vara en föregångare i Sverige när det gäller hållbarhet och cirkulär ekonomi. För att få upphandlare och kravställare i kommunen att göra annorlunda har man startat utbildningar i att tänka mera cirkulärt. Till en början gäller det att höja kunskaperna.

Redan för sex år sedan började Umeås hållbara resa. Bokstavligt talat. Representanter från staden begav sig till Köpenhamn, och mötena i den danska huvudstaden blev en ögonöppnare.

-Vi arbetar enligt tesen ”Seeing is believing”, berättar Åsa Fällman, biträdande näringslivschef i Umeå kommun. Och i Danmark blev det tydligt av det vi såg att cirkulär ekonomi är ett sätt att tänka.

Företagsinkubatorer
Sedan dess har kommunen fortsatt på samma spår. Bland annat genom att ställa om sina fyra företagsinkubatorer så att affärscoacherna tänker cirkulärt redan från början. Dessutom har det i regionen startat ett nätverk för näringslivet som i seminarier fått se och diskutera exempel på hur hållbarhet och cirkulärt tänkande kan stärka konkurrenskraften.

Utbildning
Samtliga avdelningar i Umeås eget stadshus har också fått en grundläggande utbildning i cirkulär ekonomi. Och under 12 månader har kommunens tio upphandlare fått utbildning vid två tillfällen i hur de kan ta klimathänsyn och tänka cirkulärt vid upphandlingar. Projektet genomförs med stöd av Energimyndigheten och är en del av myndighetens uppdrag att stödja offentliga aktörer att bidra till energiomställning och minskad klimatpåverkan.

-Vi började med att göra djupintervjuer med upphandlarna, berättar Märta Streijffert som är projektledare för utbildningssatsningen. Sedan genomförde vi en workshop där vi tittade på goda exempel och på vilka krav som är möjliga att ställa.

Nivå på kraven
Den återkommande frågan som dök upp i diskussionerna var vilken nivå man ska lägga på kraven så att de inte blir kostnadsdrivande. Och att förstå hur en fysisk produkt kan bli mera cirkulär var inte svårt, men hur är det med tjänster frågade sig flera av kursdeltagarna.

Nästa steg var att ge alla kommunens kravställare ett bättre kunskapsunderlag. Bland annat genom att man tog fram en webb-utbildning som belyser cirkulär ekonomi och varför klimathänsyn bör tas vid upphandlingar. Målsättningen är att webb-utbildningen ska bli en naturlig del i upphandlingsprocessen.

Undersöka materialflöden
Umeå kommun har nu låtit IVL Svenska Miljöinstitutet undersöka kommunens materialflöden i upphandlingsprocessen, genom att delvis titta på befintliga avtal och se hur de kan förbättras med hänsyn till cirkulär ekonomi.

-Vi har valt fyra områden: transporter, livsmedel, möbler och it, berättar Märta Streijffert. Rapporten blir klar i september och ska ge oss förslag på åtgärder inom varje område.