bergkross

Förslag från expertgrupp kan spara miljarder för samhället

Expertgruppen för anläggningsindustrin har presenterat en lista på utmaningar som måste åtgärdas för att få till ett bättre flöde av restmaterial. Och där det redan finns lösningar. Ett av de första förslagen från gruppen är att skapa en vägledning för biprodukter som inkluderar entreprenadberg, naturlig jord och sten och beprövade restmaterial från industriell produktion, en åtgärd som skulle kunna spara miljardbelopp.

Expertgruppen är en av flera grupper som arbetar med att ta fram förslag till Delegationen för cirkulär ekonomi. Dessutom den hittills största, med drygt 40 medlemmar som representerar alla delar som är inblandade i anläggningsindustrins verksamhet. Byggföretag, entreprenörer och återvinnare men även regioner, tillsynsmyndigheter och statliga verk.

Möjlighet till inspel
Att få möjlighet att skicka in förslag till Delegationen för cirkulär ekonomi som kan bli till inspel till regeringen motiverar gruppens medlemmar att arbeta tillsammans, menar expertgruppens ordförande, Carl Zide.

- Vi har fokuserat vårt arbete på institutionella hinder och i jämförelse med övriga Europa så har vi i Sverige en hel del sådana hinder som gör det svårt att få till ett bra flöde av giftfritt material. Bland annat saknar vi vägledning för biprodukter. Vi gräver ut material när vi bygger vägar och tunnlar som vi idag inte använder men som, om de återanvändes, skulle kunna spara ett par miljarder i samhällskostnader.

Föråldrad handbok
Carl Zide berättar vidare att handboken för branschen är föråldrad och missgynnar återvinning. Så ser det emellertid inte ut i andra länder. Finland och Belgien är bra exempel och deras lösningar skulle kunna appliceras även i Sverige.

-Vi behöver inte uppfinna hjulet, säger Carl Zide. Och alla i expertgruppen är eniga om att vi kan fixa detta. Det som saknas är politisk insikt. Grus och sten är inte lika prioriterat som plast i den politiska debatten. Men den möjliga återanvändningen av material inom anläggningsbranschen i Sverige är mer än 100 gånger större i volym räknat jämfört med insamlingen av exempelvis allt tidningspapper och plast tillsammans.

Film om cirkulär materialhantering Länk till annan webbplats.

Läs mer om expertgruppens arbete Länk till annan webbplats.