Inspel om cirkulär ekonomi till regeringens strategi

Delegationen för cirkulär ekonomi lämnar idag ett inspel till regeringens strategi för cirkulär ekonomi. En tydlig vision med mätbara mål som krokar arm med Sveriges klimatarbete står högt upp på agendan.