Anders Wijkman och Åsa Domeij

Producentansvar och skatter föreslås för en cirkulär ekonomi

Det behövs flera åtgärder för att ställa om Sverige till en cirkulär ekonomi. Delegationen för cirkulär ekonomi och dess referensgrupp tittar nu på vilka insatser som kan bli aktuella att ta vidare som förslag till regeringen.