Delegationens ledamöter mars 2019

Fokus på tre områden i vägval för cirkulär ekonomi

Den nybildade Delegationen för cirkulär ekonomi har nu valt väg i det fortsatta arbetet för ett hållbart och innovativt näringsliv. Delegationen prioriterar tre områden; plast, offentlig upphandling och design för cirkularitet.