23 november 2022 kl. 09.00-10.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Går det att ersätta dagens alla plastvarianter med ett färre antal?

Svaret på denna fråga ges i en rapport från Unity
projektet som presenteras på ett onlineseminarium
den 23 november. Rapporten bygger på 63 intervjuer
med personer inom plastbranschen, allt från
tillverkare av termoplaster och termoplastprodukter,
inköpare, säljare, branschorganisationer,
återvinningsföretag till forskare och experter.

Bakgrund

Ett färre antal plastvarianter, med högre prestanda
och tydliga egenskaper förväntas ge flera fördelar,
t.ex. enklare logistik och separation, högre volymer
och ökat återvinningsvärde. Det kan ge miljömässiga
fördelar men också ekonomiska vinster för
plastbranschen.

De miljömässiga fördelarna är bl.a. minskad
användning av jungfrulig plastråvara vilket leder till
minskad mängd plastavfall som inte går att återvinna
och därmed minskas CO2-utsläppen från både
tillverkning av jungfrulig plastråvara och
avfallsförbränning.

En ekonomisk fördel med återvunnen plast med hög
prestanda och specificerade egenskaper i
kombination med stora volymer, är att det då blir
mer intressant för företag att återanvända plasten i
nya produkter. Ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv finns det även flera fördelar med
minskade kostnader p.g.a. CO2-problematiken och
nedskräpning.

Medverkande

  • Mattias Lindahl, Linköpings universitet
  • Tony Clark, Avfall Sverige
  • Åsa Stenmarck, Naturvårdsverket
  • Lennart Johansson, Svensk plastindustriförening

Program

09:00-09:05 Välkomna
09:05-09:20 Presentation av projekt och slutsatser
09:20-09:50 Diskussion och frågor – Mattias,
Lennart, Tony och Åsa
09:50-09:55 Avslutning och framåtblickande

Zoomlänk till seminariet

https://us02web.zoom.us/j/86560812817?pwd=eStUU0k4RVE2M3VSTWJnTSsrTWhCUT09 Länk till annan webbplats.

(Ingen föranmälan krävs)

Vi ser fram mot ett givande seminarium med många
kloka synpunkter från er som deltar.

Med vänlig hälsning
Unity projektet med partners