Save the date! Delegationens årskonferens

Vägen mot Sveriges cirkulära omställning med näringslivet som draglok

– Delegationen för cirkulär ekonomis årskonferens

Sedan den 1 september i år har Delegationen ett nytt uppdrag att stärka näringslivets förutsättningar för att bidra till regeringens fortsatta arbete med att långsiktigt ställa om Sverige till en cirkulär ekonomi.

Årskonferensen gästas bland annat av Anders Kärrberg, ledamot i Delegationen och Head of Global Sustainability på Volvo Cars, som berättar om komplexiteten i att producera en bil helt cirkulärt, utmaningarna med att eliminera avfall och varför det behövs incitament för att göra återvunnet material billigare än nytt.

Vi får dessutom höra mer om grön design för cirkulära och hållbara produktionsinvesteringar samt den stora, gröna omställningen och industriella utvecklingen som pågår i norra Sverige. Delegationens expertgrupper presenterar även sitt arbete med frågor som kan accelerera omställningen.

Årskonferensen modereras av Delegationens nya ordförande Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy vid Chalmers.

Innehållet i konferensen uppdateras löpande.

Konferensen är öppen för alla och kommer att arrangeras fysiskt i Naturvårdsverkets lokaler i Stockholm, samt streamas via Delegationen för cirkulär ekonomis YouTube-kanal

Välkomna!

Tomas Kåberger, ordförande Delegationen

Ylva Notini Wallén, samordnare Delegationen