17 augusti 2022 kl. 08.00-09.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Vem ska betala för näringslivets gröna omställning?

Ska Sveriges klimat- och miljömål uppnås kan både privata och offentliga investeringar bli avgörande. Vilka investeringar behövs? Hur ska hinder i form av exempelvis riskfyllda investeringar inom oprövad teknologi överbyggas? Vilken roll bör staten ta i förhållande till det privata näringslivet?

Regeringen tillsatte i mitten av maj “Utredning för förbättrade finansieringsmöjligheter för näringslivets gröna omställning”. Den ska bistå Finansdepartement och Näringsdepartementet med att kartlägga behov av att stödja näringslivets gröna omställning. Fokus ska ligga på hinder och möjligheter inom finansmarknadsområdet där det finns tre områden inom vilka regeringen ser att finansieringsmöjligheterna behöver stärkas: omställningen av etablerad industri, investeringar i ny teknologi samt kostsamma infrastrukturprojekt.

Under seminariet medverkar utredarna Hans Lindblad, Kersti Karltorp och Martin Janhäll för att presentera sina slutsatser och förslag. Medverkar för att kommentera gör även Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank, Hans Forssman, Senior Investment Manager på Skandia Norden och Lina Håkansdotter, ansvarig för samhällskontakter på H2 Green Steel.

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna.