20 juni 2022 kl. 21.00-10.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Det som mäts blir gjort

Miljö & Avfallsbyrån bjuder in till ett digitalt vårseminarium med SCB kl 9-10 den 20 juni. Vårseminariet presenterar delar av det arbete som gjorts i det Vinnovafinansierade projektet Det som mäts blir gjort.

SCB publicerar indikatorer för Cirkulär ekonomi på nationell nivå på deras webbplats. Arbetet baseras på Europeiska statistikbyråns utvalda indikatorer för Cirkulär ekonomi. Det är t.ex. indikatorer om antal anställda i den cirkulära sektorn, deras bidrag till BNP, investeringar i den sektorn, materialåtervinning av olika typer av förpackningsmaterial, mängd livsmedelsavfall, andel återvunna material av den totala resursanvändningen och ett antal till.

Anmälan: eva.svensson.myrin@milav.se