16 mars 2022 kl. 09.00-11.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Seminarium: Cirkulär ekonomi - En tankeställare om en tankeomställning

Vi behöver ställa om våra verksamheter från ett linjärt system till ett cirkulärt system. Hur gör man och hur tänker man kring omställningen till ett cirkulärt system? Kan vi dra nytta av varandra och hjälpas åt för att skapa cirkularitet och minska resursanvändningen?

Kom och ta del av goda exempel och lärdomar från andra företag och organisationer.