24 mars 2022 kl. 10.00-11.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Materialkrav vid upphandling för en hållbar förvaltning av byggnader

IVL Svenska miljöinstitutet bjuder in till en presentation och diskussion kring de nuvarande materialkrav som ställs för att byggnader ska kunna förvaltas hållbart. Finns det exempelvis konflikter mellan materialkrav, cirkularitet och klimatkrav?