1 februari 2022 kl. 10.00-15.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Så kan vi öka kolinlagring
i svenskt jordbruk

Seminarium i samarbete mellan Formas och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA. Under seminariet diskuteras frågan om markhälsa och kolinlagring från olika perspektiv. Forskare, rådgivare och jordbrukare bidrar med sina erfarenheter.

Moderator: Johan Kuylenstierna
Key note: Claire Chenu

Mer information kommer